STRUKTUR ORGANISASI MAN KELUA 2015 / 2016

STRUKTUR ORGANISASI MAN KELUA TAHUN PELAJARAN 2015/2016


NO
Nama / NIP
Jabatan
Tetap
Tugas Intern
1

2

3

4

5

6


7


8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
Drs. H. Suberiani
196604161992031004
Rahmani,S.Pd.I
19720820 1998031003
Irwan, S.Pd,M.Si
19780311 200212 1 002
Drs. Abdul Kadir
19760108 20030 1 011
Drs. H. Syaifur Rapiq
19680925 200501 1 004
Alfi Khairian,S.Pd
19811031 200501 1 003

Husnatul Asyarah,S.Pd.I
19800913 200710 2 003

Ahmad Razi, S.PdI
-
Suratno,S.Pd
19780105 200501 1 008
Raudatul Jannah,S.Si,M.Fis
19720615 200112 2 004
Haji Abd.Halim,S.Kom
-
Jianda Usman, S.Pd
-
Herwanto,S.Pd.I
-
Siti Mujahadah, S.Ag
19771117 200701 2 018
Dra. Hj. Masriqah
19690302 199803 2 002
Irwan, S.Pd,M.Si
19780311 200212 1 002
Nor Aida, S.Ag
19760906 200901 2 004
Nurul Hikmah
-
Nihwan Ghazali
-
Sahrian
-
M. Majidi
-
Masliani
-
M. Fahriani
-
Hairunnur, S.Pd.I
-
Antung Nurdin
-
Ridha Anshari
Kepala MAN Kelua
Kepala TU

Guru Tetap

Guru Tetap

Guru Tetap

Guru Tetap


Guru Tetap


Guru Non PNS

Guru Tetap

Guru Tetap

Guru Non PNS

Guru Non PNS

Guru Non PNS

Guru Tetap

Guru Tetap

Guru Tetap

Staf Tata Usaha

PTT

PTT

PTT

PTT

PTT

PTT

PTT

PTT

PTT
Koordinator & Pembina

Koordinator Adm TU/Kepegawaian
Wakamad Kurikulum

Wakamad Kesiswaan

Wakamad Humas & UKS

-          Wakamad Sarana dan Prasarana
-          Bendahara DIPA
Ketua Urusan BK/BP


Kepala Perpustakaan

Kepala Laboratorium IPA

Pembina Siswa Berprestasi

Kepala Laboratorium Komputer
 Pembina Pramuka

Pembina Kegiatan OSIS dan Keagamaan
Pembina Koperasi Siswa

Pembina KKR dan UKS

-          Bendahara BOMM HIBAH
-          Pembuat Daftar Gaji
Bag. Administrasi

Staf TU ( Bag. Koperasi)

Staf TU Bag. Umum, Data sarana dan Prasarana
Satpam

Staf TU (Bag. Perpustakaan)

-          Pelayanan RTM
-          Pembantu Koperasi Siswa
Pelayanan Rumah Tangga Madrasah
Staf TU (Bag. Data dan Kesiswaan)
1.      Paman Sekolah
2.      Urusan Kebersihan
Operator Keuangan Madrasah


PERWALIAN KELAS MADRASAH ALIYAH NEGERI KELUA
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016
NO
Nama/NIP
Jabatan
Tetap
Tugas Intern (Wali Kelas)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Abdah Mukminah, S.Pd.I
19791231 200701 2 044
Deddy Fardhayanoor,S.Pd
-
Wiwi Heriyani,S.Pd
-
Zuhrufah
-
Jianda Usman, S.Pd
-
Amiyah, S.Pd.I
-
Nursyiwan Wahyuni, S.HI
-
Raudatul Jannah, S.Si,M.Pfis
19720615 200112 2 004
Normilah, S.Pd
-
Nurul Hidayah, S.Si
-
Ruspiannor, S.Pd.I
-
Auly Fahlifi, S.Pd
-
Yati, S.Pd.I
-
Siska Halida, S.Pd.I

Marliana, S.Ag
19731017 199903 2 004
Siti Hanunah, S.Pd
19720303 199903 2 002
Fatmah Harnani, S.Pd
19670209 199503 2 002
Akhmad Nazaruddin, S.Pd
-
M. Eddy Rusmana, S.Pd
19761012 200501 1 001
Rohyat Helpi, S,Ag, S.Pd.I
19730105 200701 1 025

Guru Tetap

Guru Non PNS

Guru Non PNS

Guru Non PNS

Guru Non PNS

Guru Non PNS

Guru Non PNS

Guru Tetap

Guru Non PNS

Guru Non PNS

Guru Non PNS

Guru Non PNS

Guru Non PNS

Guru Non PNS

Guru Tetap

Guru Tetap

Guru Tetap

Guru Non PNS

Guru Tetap

Guru Tetap

Wali Kelas X-MIA 1

Wali Kelas X-MIA 2

Wali Kelas X-MIA 3

Wali Kelas X-IIS 1

Wali Kelas X-IIS 2

Wali Kelas X-IAI 1

Wali Kelas X – IAI 2

Wali Kelas XI-IPA 1

Wali Kelas XI-IPA 2

Wali Kelas XI-IPA 3

Wali Kelas XI – IPA 4

Wali Kelas XI-IPS 1

Wali Kelas XI-IPS 2

Wali Kelas XI-IAI

Wali Kelas XII IPA 1

Wali Kelas XII IPA 2

Wali Kelas XII IPA 3

Wali Kelas XII IPS 1

Wali Kelas XII IPS 2

Wali Kelas XII IAI


                                                                                  Kepala MAN Kelua


                                                                                                Drs. H. Suberiani, M.Pd
                                                                                                NIP. 19660418 199203 1 004Print Friendly and PDF

0 komentar: